Zijn zendingen standaard verzekerd?

Vervoerders hanteren internationaal overeengekomen voorwaarden en aansprakelijkheid voor goederen die aangetoond in handen van de vervoerders beschadigen of kwijtraken. Alle binnenlandse zendingen vallen standaard onder de voorwaarden van de Algemene Vervoers Condities (AVC), internationale zendingen onder de voorwaarden en condities van het Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR). Dit is een internationale conventie voor grensoverschrijdend wegvervoer.

In beide gevallen is de aansprakelijkheid voor schade of verlies bij de vervoerders beperkt tot een maximum bedrag. Voor goederen onder de AV Condities is de aansprakelijkheid van vervoerders beperkt tot een maximum bedrag van ongeveer € 3,40 per kg, onder de CMR condities is dit ongeveer € 10,00 per kg voor vervoer over de weg en € 20,00 per kg voor vervoer door de lucht. Onder beide condities is de vergoeding maximaal op basis van deze condities of, indien lager, de inkoopkosten van uw goederen.

U kunt al uw zendingen aanvullend verzekeren door zelf een transport verzekering af te sluiten, of, indien u incidenteel een zending aanvullend wilt verzekeren, de waarde in te vullen in de boeking.

U ziet direct in stap 3, het vervoerdersoverzicht, welke vervoerders direct, online verzekeren van uw zending mogelijk maken. Als u de verzekerde optie kiest is uw zending automatisch verzekerd gedurende het transport voor de waarde die u ingevuld heeft.

Niet alle vervoerders kunnen direct, online verzekerd verzenden aanbieden. U kunt achteraf verzekeren door eerst de zending te boeken en direct na de boeking een mail te sturen naar klantenservice@cheapcargo.com met in de aanhef het ordernummer, de te verzekeren waarde en de vraag deze zending voor dat bedrag te verzekeren.  U ontvangt dan een nieuw verzendlabel welke voor de zending moet worden gebruikt.

Uitgesloten van verzekering zijn verboden goederen en goederen die niet geschikt zijn voor de netwerken van de vervoerders:

Edelstenen, edelmetalen, smartphones en horloges, tablets, laptops, plasma- en/of lcd-schermen, juwelen, geld, glas, porselein, kunstvoorwerpen, antiek, documenten, films, tapes, diskettes, geheugenkaarten of enige andere dergelijke gegevens- of beelddragers.

Tevens dekt de transportverzekering geen gevolgschade, geen vertraging bij het vervoer, of geen verlies dat voortvloeit uit een schending door de Klant van eender welke verplichtingen uit deze Voorwaarden. De verzekeringsoptie is bovendien niet beschikbaar voor diensten anders dan vervoer en voor een beperkt aantal landen (een lijst van deze landen kan op aanvraag aangeleverd worden).

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0