Wat zijn gevaarlijke goederen?

Gevaarlijke goederen, oftewel ADR-goederen, zijn goederen waarbij gevaar kan ontstaan als er bij het transport niet goed mee omgegaan wordt. Voorbeelden van gevaarlijke goederen zijn brandbare, giftige stoffen, vloeistoffen en producten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0